Projecten | Project Wiggins Primary School | over de school | foto's werkzaamheden

 

Project Wiggins Primary School

Stichting Steunfonds Kyoga hielp Wiggins Primary School in het dorp Kumi in het Noord­oosten van Uganda met de renovatie van leslokalen en de inrichting van een bibliotheek.

Door de werk- en leeromstandigheden voor de leerkrachten en de leerlingen te verbeteren, heeft Stichting Steunfonds Kyoga het onderwijs in dit deel van het platteland van Uganda een extra impuls gegeven. Zo kan de toegang tot kwalitatief goed basisonderwijs beter worden gewaarborgd.

In 2008 en 2009 is er dankzij uw donaties volop gewerkt aan de renovatie, en in 2010 is het project afgerond. Bekijk hier de foto's.

Bij de werkzaamheden bleek dat de muren van één gebouw in te slechte staat verkeerden om veilig te kunnen worden gebruikt. Daarom zijn in overleg met de gemeentelijke bouwopzichter en de aannemer de renovatie-werkzaamheden gestaakt. Het schoolbestuur heeft ons gevraagd of wij wilden helpen bij de realisatie van een vervangend nieuw gebouw met drie leslokalen. De kosten hiervan waren echter hoger dan de oorspronkelijk kosten om het oude gebouw te renoveren. Het ging om een extra bedrag van € 8.500,- Ook dit bedrag is vervolgens bijeengebracht.

Kwalitatief goed onderwijs

Door gebrek aan fondsen in Uganda was er sinds 1980 vrijwel geen groot onderhoud meer aan de klaslokalen van deze basisschool gedaan. De vloeren waren ernstig beschadigd en in een aantal lokalen zaten grote gaten in de pleisterlaag op de muur. Verder ontbraken er deuren en hadden de ramen geen luiken zodat de klaslokalen niet konden worden afgesloten.

Het gevolg was dat de klaslokalen ’s nachts werden bezocht door zwervers, kippen en geiten. De leerlingen moesten daarom 's morgens eerst altijd het klaslokaal opruimen voordat de lessen konden beginnen. Het was zeer frustrerend voor onderwijzers, leerlingen en ouders om het schoolgebouw zo te zien verkommeren.

Verder was er grote behoefte aan een goede, afsluitbare schoolbibliotheek. Aan de ene kant om de mogelijkheden voor zelfstudie voor leerlingen te vergroten. Aan de andere kant om het beheer van boeken en lesmaterialen te kunnen verbeteren.

Stichting Steunfonds Kyoga heeft fondsen geworven voor het opknappen van de klaslokalen en daarnaast voor een ruimte die zal worden ingericht als bibliotheek. Voor de bibliotheek is meubilair nodig. De kosten van dit hele project waren in totaal € 40.000.

Hoe kunt u helpen?

Alle financiële hulp is welkom. Met uw gift helpt u de kwaliteit van het basisonderwijs in dit deel van Uganda te verbeteren. Hierdoor helpt u meebouwen aan een betere toekomst voor deze kinderen. Voor €15,- zit een leerling bijvoorbeeld al op een goede stoel, en met €70,- kunnen vier schoolkinderen aan een nieuwe tafel schrijven. Voor €150,- staat in een klaslokaal een afsluitbare kast voor lesmateriaal.

 

 

In 2010 is dit project succesvol afgerond.

lees ook meer over dit Wiggins project
in onze nieuwsbrieven

 

Een leerkracht met vijftig a zestig leerlingen

Klaslokaal zonder afsluitbare deuren en ramen

 
   
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga