Nieuws | Oudere nieuwsbrieven: Oktober 2014 | December 2013 | Zomer 2013 | November 2012 | Juli 2012| November 2011 | Juni 2011| Najaar 2010 | Juni 2009

Nieuwsbrief Januari 2019

In deze nieuwsbrief:

Voortgang van nieuwbouw en renovatie van de operatie-afdeling bij Kumi Hospital (Uganda)

Allereerst onze beste wensen voor het Nieuwe Jaar! Onze voornemens zijn dit jaar om de bouw werkzaamheden af te ronden, het luchtbehandelingssysteem in de operatiekamers in te bouwen, de benodigde medische apparatuur naar Uganda te verschepen en de stroomvoorziening van het ziekenhuis te stabiliseren. Een grote uitdaging, waarbij we ook weer hopen op uw steun.

Graag informeren we U over de vorderingen bij de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de operatie-afdeling bij Kumi Hospital in Uganda. Op 1 augustus ging de bouw van start, zoals we in onze vorige nieuwsbrief vertelden. Daar zag U enkele foto’s van het werk aan de fundering van de nieuwe operatie kamer en de intensive care. Hier ziet U de vorderingen die sindsdien aan de buitenkant zijn gemaakt. Vanaf januari 2019 is de inbouw van apparatuur aan de beurt.

De familie Dijkstra is in december korte tijd met verlof in Nederland geweest. Die tijd is benut om afspraken te maken over de aanschaf en verzending van apparatuur voor de inrichting van de operatiekamers. Het meeste hiervan is ons gedoneerd. Voor 1 augustus dit jaar verwachten we dankzij uw hulp het hele project te kunnen afronden. Heel hartelijk dank voor uw enthousiaste bijdragen aan dit project.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Steunfonds Kyoga:

Jos van der Veldt, voorzitter
Dick de Kruijf, penningmeester

Bert Landheer, secretaris
Ouke Dijkstra, bestuurslid

Secretariaat: Bergweg 5, 3941 RA Doorn
E-mail: secretariaat@kyoga.nl
Website: www.kyoga.nl

Bankrekeningnummer: NL79ABNA.097.76.63.205
t.n.v. Stichting Steunfonds Kyoga
Kamer van Koophandel: nr. 30220433
Erkend als ANBI door de belastingdienst. RSIN: 8172.89.008

© Stichting Steunfonds Kyoga