Uw steun

Stichting Steunfonds Kyoga is voor de uitvoering van haar projecten geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Uw bijdrage aan onze stichting is daarom zeer welkom.

U kunt uw gift overmaken naar:

bankrekening nr: NL79ABNA0977663205
ten name van Stichting Steunfonds Kyoga

Uw gift komt volledig ten goede aan het lopende project. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning of onkostenvergoeding en de kosten van administratie en voorlichting worden door de bestuursleden zelf gefinancierd.

Na ontvangst van uw bijdrage sturen wij u daarvan een bevestiging. Van het verdere verloop van onze projecten zullen wij u twee keer per jaar op de hoogte houden via onze nieuwsbrief.

U helpt onze projecten met iedere gift. Dat kan éénmalig, maar het zou heel fijn zijn als u ons regelmatig een gift wilt geven.

U kunt ons ook machtigen om tot wederopzegging uw gift éénmalig of periodiek door ons van uw bankrekening te laten afschrijven.

Download het machtigingsformulier (pdf)

De Stichting is aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de Vennootschapsbelasting of de Inkomstenbelasting.

Als u onze stichting periodiek iets wilt geven dan kan periodiek schenken via een notariële akte voor u fiscaal aantrekkelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vloer in een klaslokaal voor de renovatie

Een schoolklas van Wiggins Primary School

 

 

 
   
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga