Projecten | Kumi Hospital | Energievoorziening

 

Energie voor Kumi Hospital

Op 25 juni is dit project feestelijk afgesloten. Het project is bijzonder goed verlopen dankzij de geweldige hulp die we van begin af aan van zo veel kanten hebben gekregen. Het doel is bereikt, want de maandelijkse energierekening van het ziekenhuis is vijf keer minder geworden. Lees er alles over in de nieuwsbrief van juli 2012.

Kumi Hospital is een ziekenhuis op het platteland in Oost-Uganda. Het beschikt over ongeveer 350 bedden en verstrekt op verschillende manieren medische hulp aan de bevolking uit de regio. Er is een operatiekamer voor eenvoudige chirurgische ingrepen en een werkplaats waar orthopedische hulpmiddelen worden gemaakt. Daarnaast verleent het ziekenhuis assistentie bij bevallingen en bestrijdt het ondervoeding bij kinderen met een intensief voedings- en voorlichtingsprogramma. Kumi Hospital is een 'Private Not For Profit'-ziekenhuis en ontvangt geen steun van de overheid. Patiënten betalen voor hun behandeling en waar mogelijk wordt financiering geworven via kerkelijke of particuliere instellingen. Omdat het ziekenhuis niet genoeg geld ter beschikking heeft om opgenomen patiënten volledig te onderhouden, verzorgen familieleden hun eten en was op het terrein rond de ziekenzalen.

Kumi Hospital betrekt zijn elektriciteit van het landelijke energienet in Uganda. Dit is echter onbetrouwbaar en de kosten van elektriciteit zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Een betere beheersing van de kosten van de energievoorziening is – zo heeft het ziekenhuis Stichting Kyoga laten weten – dan ook een van de belangrijkste stappen op weg naar een betere dienstverlening. Een gereguleerde verdeling van de energie en controle van het verbruik maakt de kosten beheersbaar en kan verspilling tegengaan.

Het ziekenhuis heeft daarom om hulp en advies gevraagd voor een duurzame oplossing voor het energieprobleem. Op kosten van het bestuur van Kyoga heeft ir. Henry de Gooijer van de Stichting Pico Sol, een expert op het gebied van energievoorziening in ontwikkelingslanden, daarom het ziekenhuis bezocht. Dat resulteerde in een concreet plan waarmee de energievoorziening van het ziekenhuis in de toekomst op een betrouwbare en zuinige manier is geregeld.

Wat gaat Stichting Kyoga doen?

Het plan bestaat uit drie delen:

1. Energiebesparing

Met enkele eenvoudige investeringen is al veel te winnen:

 • Installatie van zonneboilers voor de warmwatervoorziening van de operatiekamer en de ziekenzalen.
 • Installatie van tijdschakelingen en schemerschakelingen bij de ziekenzalen en relais-schakeling tussen de aanwezige zonnepanelen en het electriciteitsnet. Dit voorkomt onnodig stroomverbruik en levert meteen een concrete besparing op.

2. Energieverdeling

Momenteel is de elektriciteitsvoorziening van het hele terrein van het ziekenhuis niet inzichtelijk. Het huidige transformatorhuisje is slecht onderhouden en de meters zijn verouderd. Hierdoor is het energieverbruik en de netwerkbelasting van de operatiekamers, kantoren, huizen van medewerkers lastig te beheren en te controleren.

Met de volgende investeringen is dat op te lossen:

 • Door een nieuw transformatorhuisje te bouwen kan de elektriciteit van het landelijk hoogspanningsnet bij binnenkomst worden gescheiden in een deel voor het ziekenhuis en een deel voor de huizen van het personeel. Dit maakt het gebruik en de belasting van het netwerk inzichtelijk.

 • Een volgende stap is om de huurwoningen van het personeel te voorzien van nieuwe energiemeters met een pre-paid systeem. Iedereen in Uganda kent het principe van pre-paid kaarten van de mobiele telefoon en door met een pre-paid systeem te werken wordt het verbruik meteen inzichtelijk. Het personeel van het ziekenhuis betaalt (vooraf) op deze manier precies voor de energie die zij (particulier) verbruiken.

3. Energiebeheer

Uitgangspunt van stichting Kyoga is dat investeringen alleen nuttig zijn als het onderhoud ter plekke is gegarandeerd. Alle gebruikte techniek wordt daarom geïnstalleerd door lokale bedrijven en sluit aan bij de kennis (en middelen) van reparateurs in de regio. Daarbij moet de verantwoordelijkheid voor het onderhoud liggen bij iemand die er dagelijks baat bij heeft dat alles goed werkt en blijft werken.

Het project garandeert het duurzame onderhoud door:

 • De bouw van een huurwoning op het terrein voor een technicus die verantwoordelijk is voor het beheer van de energiemeters en de pre-paid energieverstrekking.
 • Een transparante, zakelijke betalingstructuur voor het particuliere energieverbruik van het ziekenhuispersoneel zodat zij precies betalen voor wat ze gebruiken.
 • Instelling van een Energy Service Company (ESCO). Deze vereniging, samengesteld uit medewerkers van het ziekenhuis heeft als taak:
  • het controleren van de beheerder van de energiediensten.
  • het geven van voorlichting over verstandig energiegebruik en de aanschaf van zonneboilers, zuinige lampen, etc.

Uw hulp
Stichting Kyoga kiest er bewust voor om de problemen van het ziekenhuis structureel aan te pakken en geen ad-hoc kortetermijnoplossingen te bieden. Door dit uitgangspunt kan uw bijdrage op verantwoorde wijze worden ingezet voor de verbetering van de gezondheidszorg in dit deel van Uganda.

Alle hulp is welkom, want met vele kleine bijdragen kunnen we samen het grotere einddoel bereiken.


Entree van Kumi Hospital

Kumi Hospital: familieleden drogen wasgoed op het grasFamilieleden van patienten drogen was op het grasveld

 

 

 

 

 

 
   
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga