Projecten | Project Wiggins Primary School

 

Project Wiggins Primary School

Stichting Steunfonds Kyoga helpt Wiggins Primary School in het dorp Kumi in het Noord­oosten van Uganda met de renovatie van leslokalen en de inrichting van een bibliotheek.

Door de werk- en leeromstandigheden voor de leerkrachten en de leerlingen te verbeteren, wil Stichting Steunfonds Kyoga het onderwijs in dit deel van het platteland van Uganda een extra impuls geven. Zo kan de toegang tot kwalitatief goed basisonderwijs beter worden gewaarborgd.

Wiggins Primary School: een basisschool op het platteland
van Uganda

Wiggins Primary School staat in het dorp Kumi, in het Noordoosten van Uganda. De school werd in 1930 door de Anglicaanse kerk gesticht als een kostschool voor kinderen met lepra, zodat goede medische zorg voor de leerlingen was gegaran-deerd. Door verbetering van de leprabestrijding werden aparte behandelcentra voor lepra echter overbodig. Daarom veranderde in 1980 de school in een basisschool voor alle kinderen uit Kumi en omgeving. In de voormalige slaapzalen werd later ook nog een middelbare school gevestigd.

Wiggins Primary School telde vorig jaar 759 leerlingen (386 jongens en 373 meisjes). De leerlingen van één schooljaar moeten worden verdeeld over twee parallel­klassen van elk vijftig à zestig leerlingen. Er zijn 22 onderwijzers, waarvan één hoofd­onderwijzer en twee subhoofden. De salarissen van de onderwijzers worden door het ministerie van onderwijs betaald.

Het bestuur van de basisschool bestaat uit een commissie van ouders van de leerlingen, vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs en de kerk, met de hoofd­onderwijzer als secretaris.

Kwalitatief goed onderwijs

Door gebrek aan fondsen in Uganda is er sinds 1980 vrijwel geen groot onderhoud meer aan de klaslokalen van deze basisschool gedaan. De vloeren zijn ernstig beschadigd en in een aantal lokalen zitten grote gaten in de pleisterlaag op de muur. Verder ontbreken er deuren en hebben de ramen geen luiken zodat de klaslokalen niet kunnen worden afgesloten.

Het gevolg is dat de klaslokalen ’s nachts worden bezocht door zwervers, kippen en geiten. De leerlingen moeten daarom 's morgens eerst altijd het klaslokaal opruimen voordat de lessen kunnen beginnen. Het is zeer frustrerend voor onderwijzers, leerlingen en ouders om het schoolgebouw zo te zien verkommeren.

Verder is er grote behoefte aan een goede, afsluitbare schoolbibliotheek. Aan de ene kant om de mogelijkheden voor zelfstudie voor leerlingen te vergroten. Aan de andere kant om het beheer van boeken en lesmaterialen te kunnen verbeteren.

Stichting Steunfonds Kyoga wil fondsen werven voor het opknappen van de klaslokalen en daarnaast voor een ruimte die zal worden ingericht als bibliotheek. Voor de bibliotheek is meubilair nodig. De kosten van dit hele project zijn in totaal € 40.000.

Hoe kunt u helpen

Alle financiële hulp is welkom. Met uw gift helpt u de kwaliteit van het basisonderwijs in dit deel van Uganda te verbeteren. Hierdoor helpt u meebouwen aan een betere toekomst voor deze kinderen. Voor €15,- zit een leerling bijvoorbeeld al op een goede stoel, en met €70,- kunnen vier schoolkinderen aan een nieuwe tafel schrijven. Voor €150,- staat in een klaslokaal een afsluitbare kast voor lesmateriaal.

Ja, ik help graag mee!

Wachtend voor de les

Wiggins Primary School

Een leerkracht met vijftig a zestig leerlingen

Klaslokaal zonder afsluitbare deuren en ramen

 

 
   
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga