Projecten | Wiggins Primary School | Watervoorziening

 

Water voor Wiggins Primary school 

Deze school in Uganda is nu voor water afhankelijk van een naburige pomp waar één uur per dag water mag worden gepompt. Dat levert veel te weinig water op. Zo gaat dat niet langer! Daarom heeft de school ons om hulp gevraagd. Onze stichting wil de school graag helpen aan voldoende drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Dat kunnen we niet alleen.

Daarom vragen we u ons hierbij te willen helpen. Door de leefomstandigheden voor de leerlingen op school te verbeteren bevorderen we hun gezondheid en daarmee hun energie en leervermogen.

Wiggins Primary School, een basisschool op het platteland

Wiggins Primary School staat in de gemeente Kumi in het Noordoosten van Uganda. De school is gesticht in 1930 door de Anglicaanse kerk als een kostschool voor kinderen met lepra, om goede medische zorg te garanderen. Door modernisering van de leprabestrijding werden aparte behandelcentra voor lepra overbodig. Daarom veranderde de school in 1980 in een gewone basisschool waar dagonderwijs wordt gegeven.

De afgelopen jaren heeft onze stichting de school geholpen met de renovatie van de verouderde leslokalen. Ook werd de beveiliging van de gebouwen beter door stevige afsluitbare luiken voor ramen en deuren. In de komende twee jaar hopen we het geld bijeen te brengen om een waterput te slaan, die voldoende veilig drinkwater kan leveren voor de leerlingen en de leerkrachten van de school. Verder willen we nieuwe latrines bouwen die duurzamer zijn dan de gebrekkige bouwsels van nu.

Om de school met deze nieuwe voorzieningen voldoende te beveiligen is in 2013 een stevige omheining rond het schoolterrein neergezet. Bewoners uit de omgeving konden daarvoor ongehinderd het schoolterrein oplopen en zelfs hun koeien lieten ze op het schoolterrein grazen. De omheining had een bijzonder goed effect op het schoolterrein.

De school kan dit niet alleen oplossen. Daarom helpen we het schoolbestuur hierbij. Het schoolbestuur bestaat uit negen leden. Daarin zijn de ouders van de leerlingen, het ministerie van onderwijs en de kerk vertegenwoordigd. De hoofdonderwijzer fungeert als secretaris van het bestuur.

Het basisonderwijs in Uganda kent zeven schooljaren. Vijf jaar geleden had de school nog 759 leerlingen, maar de laatste jaren is met de groeiende bevolking ook het aantal leerlingen gegroeid. Er zijn nu 1019 leerlingen, waarvan ongeveer evenveel jongens als meisjes. Per groep heeft de school twee parallelklassen met elk ongeveer 80 leerlingen. Er zijn 22 leerkrachten, waaronder de hoofdonderwijzer. Het ministerie van onderwijs betaalt de salarissen van de leerkrachten.

Kwalitatief goed drinkwater
De bestaande watervoorziening van de gemeente Kumi is volstrekt onvoldoende. In februari 2012 zijn twee ingenieurs van SamSamWater op eigen kosten naar Kumi gegaan om de watersituatie te onderzoeken en ons advies uit te brengen. Dit waterproject volgt hun advies.

De kosten van dit project bedragen € 125.000,- We hebben dit project voorgelegd aan IMPULSIS met een verzoek om medefinanciering en na zorgvuldige bestudering heeft IMPULSIS besloten dit project te steunen met € 41.606.- Inmiddels hebben we ook een belangrijke gift van één van onze donateurs ontvangen, waardoor we nu nog € 60.000,- bij elkaar moeten zien te brengen. Mogen we ook rekenen op uw steun?

Hoe kunt u helpen ?
Alle financiële hulp is welkom. Met uw gift helpt u de leerlingen van de school aan water en betere sanitaire voorzieningen. Daarmee bevordert u de gezondheid en het welzijn van deze kinderen.

Ja ik help graag mee

wachtend bij de pomp voor water

Wachtend bij de pomp om water te halen.

Wiggins Primary School met het schoolmotto: 'The roots of education are bitter but the fruits are sweet.'

Koeien op het terrein

Koeien waren ongewenste bezoekers van het schoolterrein, maar een stevige omheining heeft dit probleem in 2013 opgelost.

Bouwvallige latrine

Bouwvallige latrine (voor meisjes)

 
   
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga