Contact

Secretariaat: Bergweg 5, 3941 RA Doorn
e-mail: secretariaat@kyoga.nl

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Utrecht) onder nummer 30220433

Bankrekening nummer: NL79ABNA0977663205
ten name van Stichting Steunfonds Kyoga

 

 

 

 

 

 

Artist impression van de nieuwe OK in Kumi Hospital

 
         
         
         
 
© Stichting Steunfonds Kyoga